Zgodnie z art.13 rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,informujemy że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Forest Diane,Dobra Nowiny 22,95-010 Stryków,dalej Administrator.Administrator prowadzi działania przetwarzania Państwa danych osobowych.Kontakt z administratorem:brantas@brantas.pl
2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
-realizacja umowy kupna-sprzedaży
-realizacja procedury reklamacyjnej
-realizacja zapytań ofertowo-informacyjnych
-realizacja procedur rozliczeniowo-księgowych
3.Państwa dane osobowe w ramach realizacji celów przetwarzania przekazywane są do podmiotów będących w relacjach biznesowych z administratorem(np.biuro rachunkowe,firmy kurierskie), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.Oprócz tego,Państwa dane osobowe na podstawie właściwego przepisu prawa w toku prowadzonych postępowań mogą być przekazywane do tych podmiotów
4.Państwa dane osobowe jako klientów sklepu internetowego przetwarzane są w celach:
-statystycznych
-archiwizacyjnych
-roszczeniowych w związku z dokonanymi zakupami
-realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa(m.in.podatkowych i księgowych)
maksymalnie przez 5 lat od momentu powierzenia ich administratorowi
5.Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest art.5,ust.1 Rozporządzenia RODO
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym.W przypadku niepodania danych osobowych realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
7.Zgodnie z Rozporządzeniem RODO w związku z przetwarzaniem danych przez administratora posiadacie Państwo prawo do:
-żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
-wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
-przenoszenia danych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego
-cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy : brantas@brantas.pl
Informujemy również ,że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie dostępne środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym ujawnieniem,wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.